Privacy Statement

by WINNIE

by Winnie neemt jouw privacy serieus. Zij gaat dan ook voorzichtig om met jouw gegevens en doet dit volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring kun je lezen hoe by Winnie omgaat met jouw gegevens. Ook informeren wij je over de rechten die je hebt met betrekking tot jouw privacy. Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar info@bywinnie.nl.

1. by WINNIE

by Winnie is een eenmanszaak, gevestigd aan de Hertshooistraat 23, 3056 RG Rotterdam. Eigenaar van by Winnie is Winnie Koole. Je kunt by Winnie vinden in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78025702.

2. Welke gegevens gebruiken wij?

Gegevens voor het uitvoeren van een opdracht
by Winnie verwerkt jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en andere gegevens die nodig zijn om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.

Hierbij kan je ook denken aan de inloggegevens van jouw systemen waarin by Winnie moet werken en foto’s die je met ons deelt voor het ontwikkelen van communicatiemiddelen voor jou. Binnen 1 jaar na afronding van de opdracht worden deze gegevens verwijderd. Inloggegevens worden direct na afronding van de opdracht verwijderd.

Gegevens voor de facturatie en financiële administratie
Voor haar facturatie en financiële administratie gebruikt by Winnie de volgende gegevens:

• Contactpersoon;
• Bedrijfsnaam;
• Factuuradres;
• KvKnummer;
• Btw-nummer;
• Klantnummer;
• E-mailadres;
• Bankgegevens.

De Belastingdienst verplicht ons wettelijk om deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode worden deze gegevens binnen 1 jaar verwijderd.

Gegevens voor het afhandelen van klachten
Mocht je onverhoopt een klacht hebben, dan gebruiken wij je naam, e-mailadres, telefoonnummer en de gegevens die je hebt verstrekt in jouw klacht, om zo tot een zo goed mogelijke oplossing te komen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na afhandeling van de klacht verwijderd.

Gegevens ter verbetering van de website www.bywinnie.nl
by Winnie analyseert jouw surfgedrag op www.bywinnie.nl om deze zo verder te kunnen verbeteren. Wij maken gebruik van Google Analytics en zijn daarbij gebonden aan de bewaartermijnen van Google. Deze analytics-dienst maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je de website van by Winnie bezoekt. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser, verwijderen.

Gegevens om contact te kunnen leggen
Vul je op www.bywinnie.nl het contactformulier in, dan verstrek je by Winnie gegevens zoals jouw naam en e-mailadres. Deze gegevens worden 6 maanden na ons laatste contact verwijderd.

Gegevens voor het delen van jouw ervaring met by Winnie
Om jouw ervaringsverhaal op www.bywinnie.nl te kunnen plaatsen, verwerkt by Winnie de volgende gegevens: je naam, bedrijfsnaam, website, inhoud van jouw bericht en jouw foto. Jouw verhaal en gegevens blijven bewaard tot het moment dat jij een verzoek doet om deze te verwijderen.

3. Hoe krijgen wij deze gegevens?

By Winnie heeft alleen de gegevens die jij zelf hebt verstrekt en de gegevens die zij via Google Analytics analyseert.

4. Welke rechten heb jij met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens?

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb jij diverse rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die by Winnie verwerkt. Zo heb je het recht om jouw persoonsgegevens die door by Winnie zijn opgeslagen, in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door by Winnie. Bovendien heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou in het computerbestand hebben, naar jou of een ander – bijvoorbeeld een door jou genoemde organisatie – te sturen.

Wil je een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens doen? Deze kan je sturen naar info@bywinnie.nl.

5. Wie ontvangen jouw gegevens van by Winnie?

by Winnie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze alleen verstrekken wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze gezamenlijke overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. by Winnie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. De beveiliging van jouw gegevens

by Winnie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@bywinnie.nl.

7. Heb je een klacht?

Heb je een klacht over de manier waarop by Winnie met jouw gegevens omgaat? Stuur dan een mail naar info@bywinnie.nl. Daarnaast willen wij je erop wijzen dat je in dat geval ook contact kunt opnemen met de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

by Winnie | info@bywinnie.nl | www.bywinnie.nl | KVK 78025702 | BTW NL003283308B90